Volledige en onvolledige verbranding

Bij de volledige verbranding van een alkaan wordt er koolstofdioxide ( ) en water ( ) gevormd. Wanneer er echter te weinig zuurstof aanwezig is wordt er koolstofmonoxide ( ) gevormd (onvolledige verbranding). Hieronder wordt de volledige en onvolledige verbranding … Lees verder


Wat is een oxidatiegetal?

Het oxidatiegetal van een chemisch element is het bindingsvermogen van dat element. Dit geeft het aantal elektronen weer dat een element opneemt of afgeeft als het overgaat naar de ion-vorm. Veel oxidatiegetallen kan je rechtstreeks afleiden uit de tabel van … Lees verder


De 20 belangrijkste chemische elementen

Het periodiek systeem bestaat uit heel wat elementen. Dit zijn alvast de 20 belangrijkste elementen die je best vanbuiten leert: Ag = Zilver Al = Aluminium Au = Goud Br = Broom C = Koolstof Cl = Chloor Cu = … Lees verder


Gerechtelijk recht: Het navolgend hoger beroep

Het “ hoger beroep” als gewoon rechtsmiddel in burgerlijke zaken wordt geregeld in de artikelen 1050 en volgende van het gerechtelijk wetboek. Men kan als belanghebbende partij hoger beroep aantekenen tegen een vonnis in eerste aanleg gewezen op voorwaarde dat … Lees verder


Verbintenissenrecht

Het verschil tussen louter stilzwijgen en verzwijgen In het kader van de totstandkoming van de overeenkomst dient men rekening te houden met de geldigheidsvereisten voor een overeenkomst (art. 1108 Burgerlijk Wetboek), zijnde de toestemming, de handelingsbekwaamheid, een bepaald voorwerp en … Lees verder


Je pen is machtiger dan je keyboard!

Als student hield ik mijn schriftelijke nota’s nauwkeurig bij en tijdens de hoorcolleges lagen mijn schriftje en pen op voorhand reeds gereed om aan de slag te gaan. Vanaf het moment dat ik mijn pen in de hand had, leek … Lees verder


Gezellig studeren? Onze vijf belangrijke motivatietips

Tijdens de examentijd geraakt bij sommige studenten in die periode de motivatie wat zoek. Je zal zelf wel al gemerkt hebben dat een goede motivatie onmisbaar is, wanneer je je moet concentreren. We horen vaak “Een gevarieerd voedingspatroon en voldoende … Lees verder