Dit is de informatiepagina over de Antwerpse afdeling van Bijleshulp.

 

Vakken in Antwerpen

Wiskunde

In het hoger onderwijs leer je bij wiskunde over goniometrie, integralen, logaritmen en zo veel meer.

Statistiek

De wetenschap van het verwerken, interpreteren en presenteren van verzamelde gegevens.

Wiskunde

In het middelbaar onderwijs leer je bij wiskunde alles over bewerkingen tot analyseren van een grafiek.

Fysica

In het middelbaar onderwijs leer je bij fysica alles over bewegingen, krachten, straling en magnetisme.

Chemie

In het hoger onderwijs leer je bij chemie alles over de organische en anorganische stofklassen.

Chemie

In het middelbaar onderwijs leer je bij chemie meer over de eigenschappen en het gedrag van materie.

SPSS

SPSS is een statistisch programma dat je helpt bij het verzamelen, invoeren, lezen, bewerken en/of analyseren van gegevens.

De bijlesgevers