Dit is de informatiepagina over de Vlaams-Brabantse afdeling van Bijleshulp. In Vlaams -Brabant is één van de grootste universiteitssteden van België gevestigd namelijk Leuven.

 

Vakken in Vlaams-Brabant

Wiskunde

In het hoger onderwijs leer je bij wiskunde over goniometrie, integralen, logaritmen en zo veel meer.

Wiskunde

In het middelbaar onderwijs leer je bij wiskunde alles over bewerkingen tot analyseren van een grafiek.

Fysica

In het middelbaar onderwijs leer je bij fysica alles over bewegingen, krachten, straling en magnetisme.

Fysica

In het hoger onderwijs leer je bij fysica alles over licht, golven, bewegingen, magnetisme en elektriciteit.

Chemie

In het hoger onderwijs leer je bij chemie alles over de organische en anorganische stofklassen.

Chemie

In het middelbaar onderwijs leer je bij chemie meer over de eigenschappen en het gedrag van materie.

SPSS

SPSS is een statistisch programma dat je helpt bij het verzamelen, invoeren, lezen, bewerken en/of analyseren van gegevens.

De bijlesgevers