Verbintenissenrecht

Het verschil tussen louter stilzwijgen en verzwijgen

In het kader van de totstandkoming van de overeenkomst dient men rekening te houden met de geldigheidsvereisten voor een overeenkomst (art. 1108 Burgerlijk Wetboek), zijnde de toestemming, de handelingsbekwaamheid, een bepaald voorwerp en een geoorloofde oorzaak.

Om na te gaan of er toestemming of beter gezegd een wilsovereenstemming tussen alle betrokken partijen tot stand is gekomen zodat er voldaan is aan de eerste voorwaarde voor een geldige overeenkomst dient te worden gecontroleerd of:

  • De veruitwendiging door minstens twee personen van hun volwaardige wil die rechtsgevolgen beoogt en die gericht is tot de persoon met wie men wil contracteren

De wilsovereenstemming kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gebeuren, behoudens andersluidende wetsbepaling dienaangaande.

Er kunnen zich een aantal problemen voordoen rond de wilsovereenstemming. Een voorbeeld is dat  dat de wilsovereenstemming behept kan zijn met een wilsgebrek zoals bedrog (art. 1116 Burgerlijk Wetboek).

Een van de voorwaarden om in het kader van een overeenkomst over bedrog te kunnen spreken is dat er sprake dient te zijn van het aanwenden van kunstgrepen of listen, begrip dat zeer ruim wordt opgevat en kan bestaan uit:

  • Het stellen van positieve handelingen
  • Het verschaffen van onjuiste informatie
  • Het bedrieglijk zwijgen of stilzwijgen van informatie

Het onderscheid tussen stilzwijgen en verzwijgen is als volgt:

Onder louter stilzwijgen dient te worden verstaan dat er bepaalde informatie niet wordt weergegeven omdat dit vergeten wordt, men geen kennis heeft van deze informatie of het belang van deze informatie voor de wederpartij niet gekend is.

Van verzwijgen is er sprake indien men opzettelijk iets niet zegt dat men weet en behoort te zeggen.

Louter stilzwijgen verzwijgen
Door vergeten, niet kennen of het belang te onderschatten voor de tegenpartij Opzettelijk niet zeggen wat men behoort te zeggen
Kan een precontractuele fout uitmaken bedrog
Schadevergoeding op basis van art. 1382 – 1383 Burgerlijk Wetboek Relatieve nietigheid (indien hoofdbedrog)

Schadevergoeding of vernietiging (indien incidenteel bedrog)

Reageer

Over Anniek

Anniek

Anniek studeerde Burgerlijk Ingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven en helpt je graag met al jouw wiskundige en wetenschappelijke problemen.

Anniek geeft bijles Chemie, Fysica, Statistiek en Wiskunde in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Contacteer Anniek